Helyi szakértelem

Globális tapasztalatok

Telefon: +36 (30) 536 7270

English

 • Felelősség

  A megbízások kapcsán kijelölünk egy vezető ügyvédet aki elsődleges felelősséggel bír a megbízó képviseletének ellátásáért, melynek keretében a megbízó képviselői is elsődlegesen hozzá fordulhatnak utasításaikkal, kérdéseikkel és problémáikkal. Amennyiben szükségesnek tartjuk annak érdekében, hogy a megbízó képviseletében a lehető leghatékonyabban és költségkímélő módon járjunk el, az Iroda jogosult velünk együtt tevékenykedő más ügyvédet vagy ügyvédjelöltet is bevonni a megbízás ellátásába.

 • Felügyelet

  Megerősítjük, hogy az Iroda belső munkaszervezésének köszönhetően a megbízó részére végzett minden munkát a vezető ügyvéd felügyeli, aki a csapat többi tagjának munkája tekintetében is végső felelősséggel tartozik. Mindent megteszünk azért, hogy ne következzen be változás az ügyben eljáró munkatársaink személyében, de esetenként ez – a munka minőségének és gyorsaságának érintetlenül hagyása mellett – elkerülhetetlen a feladatok hatékony ellátása érdekében. Az ilyen személycseréről értesítjük a megbízót, kitérve az azt szükségessé tevő körülményekre is. 

 • Kapcsolattartás

  A jogi feladatok hatékony ellátása érdekében rendszeres telefonos egyeztetést tartunk a megbízó és csapatunk szenior tagjai között. Valamennyi dokumentum tervezetet a csapat szenior tagjai készítik, vagy ellenőrzik. Továbbá, – külön költségek felszámítása nélkül -, heti rendszerességgel írásbeli státusz-jelentést juttatunk el kérésre valamennyi fél részére az ügy állásáról és az elvégzett munkáról az óradíj elszámolásos munkadíj elemek tekintetében.

 • Díjazás

  Általánosságban az Iroda díjazása óradíj alapú, vagyis külön fix vagy maximált díjmegállapodás hiányában a megbízás ellátásához kapcsolódó díj számlázása az eljáró ügyvédek, ügyvédjelöltek és egyéb jogi munkatársak által a munkával ténylegesen eltöltött időn alapul. Az ügyvédek és munkatársaink óradíja tapasztalati hátterükre, elméleti illetve gyakorlati ismereteikre, szakmai képzettségükre tekintettel került megállapításra.

 • Ügyvéd

  € 200-300

 • Ügyvédjelölt

  € 125-180

 • Jogászgyakornok / Jogi munkatárs

  € 50

 • Számlázás

  Számláinkat általában rendszeresen bocsátjuk ki, azzal, hogy ha a tranzakció várhatóan rövid idő alatt lebonyolításra kerül, akkor megegyezés köthető atekintetben, hogy csak a zárás (dokumentáció aláírása) után bocsátunk ki számlát. Mindenesetre rendszerint fenntartjuk a jogot, hogy minden naptári hónap végén vagy az általunk kifizetett vagy létrejött költségek felmerülését követően közvetlenül az ilyen költségekről számlát bocsátunk ki.

 • Titoktartás

  Az Irodát ügyvédi titoktartási kötelezettség terheli, és ennek megfelelően bizalmasan kezelünk minden, a megbízó üzletvitelére és ügyeire vonatkozó információt (kivéve, ha jogszabályi, vagy más kötelező rendelkezés alapján kötelesek vagyunk ezen információt feltárni). A megbízó kérése alapján járunk el jogi szolgáltatásunk nyújtása tekintetében, illetve a megbízó releváns információkról (mint az Irodával kapcsolatos hirdetmények és aktuális események) és jogi újdonságokról történő tájékoztatása tekintetében. A megbízó bármikor felveheti az Irodával a kapcsolatot, és kérheti az előbbiekben felsorolt információk küldésének beszüntetését. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a megbízó részére végzett munkával kapcsolatos nem-bizalmas információkat – ellenkező érvényű utasítás hiányában –, promóciós céllal használjuk fel.

 • Jogi védelem

  A megbízás ellátása keretében a megbízóknak nyújtott tanácsunk, illetve a rendelkezésükre bocsátott és általunk készített dokumentumok és tervezetek az Iroda szellemi tulajdonát képezik, és mint olyan, szerzői jogi védelem alatt állnak. Az általunk a megbízó részére átadott dokumentumok kizárólag a megbízás ellátásához kapcsolódóan használhatóak fel. Az Iroda által nyújtott tanács általában a megbízás egyedi tényei alapján készül és felhasználásáért kizárólag a megbízás ellátásával kapcsolatban vállalunk felelősséget. Egyúttal fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kártérítési igényt (vagyoni és nem vagyoni) illetve más szankciókat érvényesítsünk, jogsértés abbahagyására és jogsértéstől történő eltiltásra kötelezést kérjünk az illetékes hatóságtól, bíróságtól ezen tanácsok és dokumentáció jogosulatlan használata illetve harmadik személy részére történő jogosulatlan terjesztése vagy átadása esetén.

 • Érdek-összeférhetetlenség

  Esetenként felmerülhet érdek-összeférhetetlenség, például, ha más ügyfél képviseletében történő eljárás során olyan információ jut a tudomásunkra, amelynek a megbízó részére történő feltárása ellentétes lenne az irányukba fennálló kötelezettségeinkkel. Amennyiben érdek-összeférhetetlenség merül fel, haladéktalanul értesítjük a megbízót. Ilyen esetben arra kényszerülhetünk, hogy információt tartsunk vissza, vagy megbízásunkat felmondjuk.