Helyi szakértelem

Globális tapasztalatok

Telefon: +36 (30) 536 7270

English

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 23.§ (5) bekezdése és a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi társulásról szóló 2/2006. (III. 20.9) számú szabályzata alapján a Horváth S. Attila Ügyvédi Iroda és társult ügyvéd kollégák 2006. november 20-án ügyvédi társulás létrehozását határozták el.

A Társulás célja A tagok az ügyvédi társulást (a továbbiakban: Társulás) megbízások ellátásában való tartós közreműködés céljából hozzák létre az Ütv. 23.§ (5) bekezdésével összhangban.

A Társulás neve A Társulás elnevezése Horváth és Társai Ügyvédi Társulás. A Társulás tagjai valamennyi a Társulás keretébe tartozó tevékenység végzése közben ezen név használatára jogosultak.

A Társulás tartama A Társulást a tagok határozatlan időre, annak megszűnéséig vagy megszűntetéséig alapítják.

A Társulás székhelye A Társulás adminisztratív és értesítési székhelye 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. I. emelet 1. sz.

Alapító tagok A Társulás alapító tagjai (a továbbiakban: Alapító Tagok):

Dr. Horváth István egyéni ügyvéd (székhely: Budapest 1012 Várfok u. 14.; kamarai nyilvántartási szám: 13230);

Horváth S. Attila Ügyvédi Iroda (székhely: Budapest, 1055 Falk Miksa utca 13. I/1. szám; kamarai nyilvántartási szám: 14836; képviseli dr. Horváth S. Attila ügyvéd, akinek ügyvédi igazolvány sorszáma: A/1399); és

Dr. Subasicz Éva egyéni ügyvéd (székhely: Budapest 1066 Teréz krt. 38 IV/435; kamarai nyilvántartási szám: 14747/1).

Új tagok A Társulás új tagok csatlakozásáról valamennyi Alapító Tag egyhangú támogató szavazatával dönthet.

A Társulás vezetője A Társulás vezetője a Horváth S. Attila Ügyvédi Iroda (képviseli dr. Horváth S. Attila ügyvéd) (a továbbiakban: a Társulás Vezetője).

Társulási Megbízás A Társulás keretében ellátandó ügyre a Társulás Vezetője vállalja a megbízást az ügyfél képviseletében. A Társulás keretében ellátandó egyedi ügyre megbízást a Társulás Vezetőjének ellenjegyzésével a Társulás más tagja is elvállalhat.

Összeférhetetlenség Az Üt. 25.§-ban foglalt korlátozó rendelkezéseket a Társulás bármely tagja által vállalt megbízás vonatkozásában a Társulás minden tagjára alkalmazni kell. A Társulás valamennyi tagja köteles a Társulás belső szabályai, valamint az ügyvédi működésre vonatkozó szabályok és jogszabályok által előírt megfelelő összeférhetetlenségi ellenőrzést lefolytatni.

Közreműködés A Társulásként vállalt megbízás teljesítésében a Társulás többi résztvevője közreműködőként (Ütv. 23.§ (5) bekezdés) jár el.

Nyilvántartás A Társulást az illetékes kamara nyilvántartásba veszi és törli a nyilvántartásból, ha bejelentették megszűnését, illetőleg ha a Társulás Vezetője megszűnik vagy a Társulás Vezetőjének ügyvéd kamarai tagsága megszűnik.