Kockázatok kezelése a hitel és biztosítéki dokumentációban az új Ptk. figyelembevételével – Haladó kétnapos jogi tanfolyam – Előadó: Horváth S. Attila

A tanfolyam célja

Hitelezési jogi és az alapvetően szükséges banküzemi, üzleti ismeretek további bővítése, gyakorlati tapasztalatok átadása (regisztrált hallgatók e-mail-en keresztül a javasolt irodalmat és közös munkához kapcsolódó háttéranyagot/jogszabályokat előre megkapják)

Kinek ajánlom a tanfolyam elvégzését?

Olyan projektfinanszírozóknak, strukturált finanszírozóknak, nagyvállalati hitel kihelyezésekben érintett munkatársaknak, kockázatkezelőknek, work-out területen dolgozóknak, akik akár angol akár magyar nyelvű szerződések strukturálásában és/vagy tárgyalásában részt vesznek vagy az eredmény elemzésében és értékelésében érintettek és van affinitásuk a komplex strukturálási vagy jogi kérdések iránt.

Összefoglaló:

A képzés célja a pénzügyi válság hatását is figyelembe vevő egyes befektetési és projekt struktúrák és alapelvek rendszerezett áttekintése és gyakran felmerülő problémák intenzív vizsgálata. Várhatóan a képzés lezárásával a résztvevők részletes betekintést kapnak a megváltozott jogszabályi környezetről (Hpt. Ptk.), az „eurostandard” klasszikus hitelszerződés jelenlegi tartalmáról és a kapcsolódó gyakorlati jogi és üzleti kérdésekről.

A képzés során elsajátításra kerülnek:

 • A sikeres dokumentáció értelmezés és kapcsolódó kockázati strukturálás szakmai és jogi alapjai
 • Biztosíték alapítás és dokumentálás sajátosságai az új Ptk. kereteiben és az átmenet kezelése
 • (Új) kockázatok és prudens kezelésük módja

A tanfolyam időbeosztása és témakörei:

1. nap (csütörtök)

8.45 –   9.00     érkezés

9.15 – 10.45    1. előadás/foglalkozás

A strukturált finanszírozás alapdokumentációjának változása a válság hatására

 • Hol tart az LMA és euroloan standard
 • Mit tartalmazzon a term sheet és a finanszírozási ajánlat
 • Hogyan csökkenthetők a hitelezők közötti kockázatok megállapodásokkal és mi a javasolt dokumentációs gyakorlat
 • Dokumentációs, általános ügynök és biztosítéki ügynök szerepe, kapcsolódó kockázatok és kezelésük módja, magyar és nemzetközi gyakorlat

10.45 – 11.10 kávészünet

11.10 – 12.40  2. előadás/foglalkozás

Előző folytatása

 • Klub hitel, szindikált hitel és konzorciális hitelnyújtás kockázatai és sajátosságai
 • Miben különbözik az akvizíciós, az erőmű, a kivitelezési és az ingatlan dokumentáció
 • Mi a szenior, mezzanine és junior hitel struktúrák szerepe a dokumentálásban
 • Strukturált hitelszerződés elkészítésének magyar jogi gyakorlata és javasolt elvek (benchmark)

Tárgyalásos és dokumentációs csapdák gyakorlati példákon keresztül (előre elkészített írásos példák közös megoldása/megtárgyalása)

 • Lehívási előfeltételek és előfeltételi okiratok
 • Nyilatkozatok és szavatosságvállalások
 • Kötelezettségvállalások
 • Felmondási események
 • Nevesített példák: Teher, Pénzügyi adósság, Többletköltség, Cross-Default

12.30 – 13.30  ebéd

14.30 – 16.00  3. előadás/foglalkozás

A hitelszerződés adatszolgáltatását, monitoringját és az esetleges jövőbeni átstrukturálást elősegítő rendelkezései (tanácsok és gyakorlati példák)

16.00 – 16.15  kávészünet

16.15 – 17.45  4. előadás/foglalkozás

A hatályos magyar biztosítéki rendszer és kategorizálása

 • Biztosítékok funkciói és csoportosítása (Zálog, Óvadék, Kezesség, Bankgarancia, Joglemondás áttekintése az új Ptk. szabályok figyelembevételével)
 • Milyen biztosíték szűnik meg az új Ptk. hatálybalépését követően
 • Garancia kötelem, Komfortlevél, Tulajdonosok által nyújtott szerződéses és egyéb rejtett biztosítéki fajták
 • Alárendelés és fajtái
 • Bankgarancia keretszerződés és az óvadék a végrehajtásban és a felszámolásban
 • Bevétel engedményezése vagy biztosítékba vétele
 • Biztosítási bevétel engedményezése vagy biztosíték vétele
 • Vételi jog jelene és jövője
 • Terhelési és/vagy elidegenítési tilalom mint elismert biztosíték
 • Kárátalányok biztosítéki szerepe és lehetősége az új Kódex keretében
 • Tulajdonjog fenntartása (6:216. §) biztosíték céllal

2. nap (péntek)

9.00 – 10.30    1. előadás/foglalkozás

Magyar biztosítéki rendszer ismertetésének folytatása

 • Zálogszabályok részletes ismertetése
 • Szerződéses magyar jog alatti biztosítékok (pl. „biztosítéki pool”, step-in),
 • Angol nyelvű terminológia magyarázata és helyes használata (Debenture, warrant, lien, mortgage, guarantee, second lien és silent lien alapú finanszírozás, indemnity és társai)
 • Felszámolási és csődeljárási szabályozás módosulása és hatása a strukturálásra (DIP finanszírozás)

10.30 – 10.45  kávészünet

10.45– 13.00   2. előadás/foglalkozás

Előadók: Dr. Horváth S. Attila ügyvéd (Horváth S. Attila Ügyvédi Iroda),  Koltai József