Az 41/2007 IRM rendelet rendelkezései értelmében 2008. január 1-i hatállyal módosul a gazdasági tevékenységek osztályozására használt TEÁOR rendszer az európai parlamenti és tanácsi rendelet négy számjegyű szakágazati besorolása szerint.

A 41/2007 IRM rendelet módosította a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006 (V.18) IM rendeletet, mely módosítás eredményeként 2008. január 1-i hatállyal a cég főtevékenységét (tevékenységi köreit) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEÁOR’ 08) négy számjegyű szakágazati besorolás szerint kell felsorolni, a szakágazat után feltüntetve az évszámot (’08) is.

Ezen rendelet hatálybalépésekor azon már bejegyzett TEÁOR számoknak a helyébe, amelyek TEÁOR’ 03 és a TEÁOR’ 08 közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan átfordíthatók a megfelelő TEÁOR ’08 tevékenységi szakágazati besorolássá, 2008. január 1-én a TEÁOR ’08 szerinti szám kerül automatikusan bejegyzésre.

Azon tevékenységi körök esetében, melyek nem sorolhatók át, a cégnek kell kérnie a megfelelő módosítást a cégjegyzékbe vezetett egyéb adatai első változásakor, de legkésőbb 2008. július 1-ig.

A rendelet értelmében 2007. szeptemberi 1-i hatállyal módosult a cégbejegyzési kérelem formanyomtatványa. (A módosított cégbejegyzési kérelem a rendelet mellékletét képzi.)