Helyi szakértelem

Globális tapasztalatok

Telefon: +36 (30) 536 7270

English

Nádasdy Bence - Horváth S. Attila - Koltai József: Strukturált finanszírozás Magyarországon

Nádasdy Bence – Horváth S. Attila – Koltai József: Strukturált finanszírozás Magyarországon

Az Alinea Kiadó gondozásában megjelent Strukturált Finanszírozás Magyarországon címû szakkönyv a strukturált finanszírozással kapcsolatba kerülõk által gyakorlati kézikönyvként használható. A szerzõk, Nádasdy Bence, Horváth S. Attila, Koltai József, mindegyike a strukturált finanszírozási üzletág hazai megszületése óta az iparág különbözõ részterületein tevékenykedik és a témák kiválasztásában, valamint ismertetésében a banki, tanácsadói és jogi területen szerzett közvetlen tranzakciós tapasztalataikat használták fel.

Így többek között bemutatják a nemzetközi alapelvek magyarázatán túl a hazai és nemzetközi tranzakciós gyakorlat számos releváns részletét és tanulságait. Ez az elméletet és a gyakorlatot ötvözõ sajátos megközelítés nyilvánul meg a strukturált finanszírozási ügyletek üzleti sajátosságai, valamint a strukturált finanszírozás magyar, illetve nemzetközi jogi hátterének egymáshoz kapcsolódó tárgyalásában is. A Könyv hasznosíthatóságát segíti, hogy minden témához kapcsolódóan megvalósult magyar, illetve kitalált, de a valós tranzakciókhoz nagyon hasonló esettanulmányokat mutat be, ezzel segítve a megértést. A pénzügyi számításokat, illetve a kitalált esettanulmányok pénzügyi modelljeit a Könyvhöz kapcsolódó, a kiadó honlapjáról letölthetõ, Excel mellékletben is rendelkezésre bocsátják a szerzõk, így azok bárki által követhetõk, és – igény szerint – módosíthatók.

A majd 600 oldalas Könyv kiválóan használható referenciaként a hazai bankok vállalatfinanszírozási, vagy strukturált finanszírozási területein dolgozó pénzügyi és jogi szakemberek által. Ezen kívül hasznos lehet a hazai vállalatoknál, projektcégeknél dolgozó pénzügyesek számára is, ezen jelenleg még kevéssé ismert finanszírozási technikák megértéséhez. A feldolgozott témák – különösen a kivásárlásfinanszírozási és a mezzanine fejezetek – érdeklõdésre tarthatnak számot a Magyarországon aktív magántõke alapok, és kockázati tõke alapok körében is. A vállalati és banki szektor szereplõin túl a Könyv hasznos és rendszerezett ismereteket tartalmaz a piacon aktív független pénzügyi és jogi tanácsadók részére.

Strukturált finanszírozásra sokféle meghatározás létezik. A Könyv a strukturált finanszírozást gyûjtõfogalomként értelmezi, amely magába foglalja a (klasszikus) projektfinanszírozást, a (kereskedelmi) ingatlanfinanszírozást, és a kivásárlásfinanszírozást. A kivásárlásfinanszírozáshoz kapcsolódóan a Könyvben kitérnek a szerzõk a mezzanine (alárendelt) finanszírozás sajátosságaira is.

A Strukturált Finanszírozás Magyarországon címû kézikönyvet a szerzõk három fõ részbe rendezték. Az általános rész a strukturált ügyletek pénzügyi és hazai jogi hátterét ismerteti. Az ügyletek adóhatásainak érintõleges elemzésén túl a szerzõk kitérnek a tranzakciókkal kapcsolatos kockázatokra és azok lehetséges kezelésére is (pl. az emberi (szoft) tényezõk).

Az egyedi rész a három részterület (klasszikus projektfinanszírozás, kereskedelmi ingatlanfinanszírozás, kivásárlásfinanszírozás, illetve mezzanine) sajátosságaira tér ki. Minden részben bemutatásra kerülnek megvalósult magyarországi esetek, a mezzanine kivételével, ahol egy osztrák ügylet kerül feldolgozásra. Gyakorlati példák szemléltetik igazán, hogy milyen üzleti helyzetekben, és milyen célokra lehet a különbözõ strukturált finanszírozási termékeket alkalmazni. Az egyedi rész minden fejezetében a konkrét ügyleteken kívül bemutatásra kerül egy kitalált tranzakció. Az adott ügyletekhez rendelt Excel mellékletben szerepel egy-egy interaktív és módosítható pénzügyi modell is. Végezetül a Könyv zárórésze kitér a bajba jutott strukturált ügyletek lehetséges átstrukturálására és az alkalmazandó szabályokra (London Rules, INSOL), illetve a gazdasági válság tükrében elõrejelzést próbál adni a strukturált finanszírozás hazai jövõjével kapcsolatosan.

Tartalomjegyzék

Linkek

A könyv on-line megvásárolható a portfolio.hu könyvesboltban
Magyar Közgazdasági Társaság
Alinea kiadó
LMA hivatalos oldal