Hitelszerződés és finanszírozási dokumentáció

Az Iroda munkatársai tapasztalataikra és ismereteikre alapozva segítségére lehetnek a hitelezőknek, a hitelfelvevőknek, valamint egyes befektetőknek, illetve releváns projekt szponzoroknak mind kockázat-menedzselési, mind dokumentációs és szabályozási kérdésekben

Struktúrált finanszírozás

Az Iroda vezető jogászai a magyarországi projektfinanszírozás első ténylegesen innovatív tranzakcióitól kezdve a ’90-es évek végétől a jogi tanácsadói feladatokat ellátó ügyvédek élvonalába tartoznak. Az ügyfelek képviseletében eljáró munkatársaink elméleti és gyakorlati téren is tisztában vannak a projektfinanszírozás és egyéb kapcsolódó területek legfontosabb jogi, közgazdasági és üzleti tételeivel, világos megoldásokkal és átlátható struktúrákkal segítve ügyfeleiket a kitűzött célok elérésében.

Ingatlan finanszírozás és komplex tematikus projektek

Az előzőeken túlmenően az Iroda vállalja összetett szabályozási és szerződéses struktúrák tárgyalását és dokumentációjának elkészítését, valamint ügyfeleink igénye szerint segítséget nyújtunk az optimális adóstratégia kialakításában is. Az Iroda munkatársai számos speciális finanszírozási területen is eljárnak, példaként említve erőmű projektek, infrastrukturális és közlekedésfejlesztési projektek, valamint telekommunikációs projektek finanszírozását. Az Iroda vezető jogászai részt vettek a legnagyobbnak számító magyarországi PFI és PPP projektekben, ideértve többek között autópálya-, szabadidő- és sportközpont építési projekteket is.

Projekt és szindikált hitel

A közelmúlt megbízásai között egyaránt megtalálható több akvizíció illetve cégfelvásárlás finanszírozása, értékpapírosítás, ingatlan befektetések, általános fejlesztési hitelek és projekt illetve szindikált finanszírozások. A csoport vezetőjét, dr. Horváth S. Attilát, aki az utóbbi évtizedben számos jelentős határon átnyúló illetve helyi finanszírozási tranzakció lebonyolításában vett tevékenyen részt, több publikációban a magyarországi finanszírozási terület egyik vezető ügyvédjeként jelölték meg (ideértve a 2004-től kezdődően minden évben a független nemzetközi jogi minősítő, a Chambers & Partners, által kiadott jelentéseket is).

Finanszírozási tranzakciók

Az ügyfeleink rendszeresen igénybe veszik jogi tanácsadói szolgáltatásainkat a finanszírozási tranzakciók teljes lebonyolításában, a tervezés fázisától kezdve a kivitelezésen keresztül az átstrukturálás és a fizetésképtelenség szakaszáig.

Speciális pénzügyi termékek

Rendszeresen tanácsokat nyújtunk továbbá származékos ügyletek, tőkepiaci tranzakciók terén, valamint szabályozási kérdésekben, ideértve hitel- és tőkefinanszírozási ügyeket, szabályozás alá eső pénz- és tőkepiaci, illetve egyéb piaci szereplők alapítását és a vonatkozó szabályozások szerinti működésének biztosítását.

Bankjog- és pénzügyek