Horváth S. Attila – Koltai József – Nádasdy Bence

Projekt és beruházásfinanszírozás  Magyarországon (2019)

 

https://www.alinea.hu/projekt-_es_beruhazasfinanszirozas_magyarorszagon

Megjelent a Projekt – és beruházásfinanszírozás Magyarországon című szakkönyv az Alinea Kiadó gondozásában.

A könyv előző változata Strukturált Finanszírozás Magyarországon címmel 2011-ben jelent meg és gyorsan a hazai finanszírozási szakmai egyik kedvelt referencia munkájává vált.

A Takarékbank főtámogatásával megjelent, megújult és átdolgozott kiadás három szerzője, dr. Horváth S. Attila 25 éves hazai és nemzetközi tranzakciós tapasztalattal rendelkező ügyvéd, a pénzügyi tanácsadással és bankszakmai oktatással foglalkozó Koltai József, illetve a jelenleg a legnagyobb hazai magánberuházás (BudaPart) finanszírozási és befektetési igazgatójaként tevékenykedő dr. Nádasdy Bence. Az elkészült munka jól tükrözi azt a törekvésüket, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek, alapelvek és háttérinformációk bemutatása mellett megvalósult hazai esettanulmányokon keresztül is szemléltessék a finanszírozók és hitelfelvevők érdekeit hosszú távon is szolgáló finanszírozási struktúrákat.

A második kiadás a szakma legfontosabb, jó piaci gyakorlatnak tekinthető strukturálási, kockázatkezelési és dokumentációs elveinek bemutatásán túl immár kitér az új Ptk. hitel és biztosítéki dokumentációra vonatkozó legfontosabb változásaira is. Különleges szerepet kapnak továbbá több helyen a MNB kollégái által írt szabályozási kitekintések is.

Mindezek alapján az elmúlt évek piaci és jogi változásait is megjelenítő megújult szakkönyv igazi alapműként továbbra is kiszolgálhatja, akár tankönyvként is, nemcsak a pályakezdő szakembereket, hanem a téma iránt érdeklődő tapasztalt pénzügyeseket és jogászokat is.

Sass Pál, a Takarékbank vezető üzleti tanácsadójának szakmai előszava szerint: „Sok feltételt kell teljesítenie egy szakkönyvnek ahhoz, hogy az elvárt fogadtatásra találjon: jó tollú és a szakmában járatos szerzőkre, izgalmas és érdeklődésre számot tartó témára, közérthető nyelvezetre és szakmai alaposságra is szükség van. Ezeken túlmenően egy jó szakkönyv értékét mutatja annak időtállósága is. Az a tény, hogy a „Strukturált Finanszírozás Magyarországon” című könyv most második kiadásához érkezett, egyértelműen mutatja, hogy a szerzők jó munkát végeztek, az érdeklődés fennmaradt és időtálló mű született

Vida József, a Takarékbank Zrt. elnöke így méltatta a művet: A strukturált finanszírozási formák magyarországi helyzetét és hátterét mutatja be a könyv, rendkívül alapos és részletes munka, emellett olvasmányos is — nem utolsósorban az esettanulmányoknak köszönhetően. Hasznos szakkönyv nemcsak a pénzügyi szakma, hanem a jogászok, mérnökök, közigazgatásban dolgozók számára is. Ajánlom minden érdeklődőnek a Projekt- és beruházásfinanszírozás Magyarországon című könyvet abban a reményben, hogy segítségével számos sikeres projektfinanszírozás valósul meg a gazdasági szereplők együttműködésével Magyarországon.”

Ha okosan csinálják, a strukturált finanszírozás mindenki érdekét szolgálja: az infrastruktúra és a nemzetgazdaság hosszú távon fejlődik, a tulajdonosok és a finanszírozók nyereséget realizálnak. Ehhez azonban be kell tartani az ügyletek alapszabályait, amelyeket ez a könyv részletez.” – Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója

Nyolc éve jelent meg a könyv első kiadása, Magyarországon hiánypótló műként. Éppen akkor, amikor a bankoknak a projektfinanszírozási hitelek okozták az egyik legnagyobb fejfájást. Még az is lehet, hogy ha pár évvel korábban elérhető és bemutatja a tranzakciók alap-szabályait a piaci szereplőknek, akkor a bankok veszteségleírásai is kisebbek lehettek volna … A második kiadás aktualizált esettanulmányai, az új Ptk. alapján módosított és fókuszáltabb jogi hátteret bemutató rész és a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködésben megszületett, a rendszer-kockázatokra és piacszabályozásra vonatkozó részek újabb, a hazai szakirodalomban korábban meglévő űrt töltenek ki.” – Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (Portfolio.hu) vezérigazgatója

______________________________________________

Nádasdy Bence – Horváth S. Attila – Koltai József

Strukturált finanszírozás Magyarországon

Strukturált finanszírozás

Az Alinea Kiadó gondozásában megjelent Strukturált Finanszírozás Magyarországon címû szakkönyv a strukturált finanszírozással kapcsolatba kerülõk által gyakorlati kézikönyvként használható. A szerzõk, Nádasdy Bence, Horváth S. Attila, Koltai József, mindegyike a strukturált finanszírozási üzletág hazai megszületése óta az iparág különbözõ részterületein tevékenykedik és a témák kiválasztásában, valamint ismertetésében a banki, tanácsadói és jogi területen szerzett közvetlen tranzakciós tapasztalataikat használták fel.

Így többek között bemutatják a nemzetközi alapelvek magyarázatán túl a hazai és nemzetközi tranzakciós gyakorlat számos releváns részletét és tanulságait. Ez az elméletet és a gyakorlatot ötvöző sajátos megközelítés nyilvánul meg a strukturált finanszírozási ügyletek üzleti sajátosságai, valamint a strukturált finanszírozás magyar, illetve nemzetközi jogi hátterének egymáshoz kapcsolódó tárgyalásában is. A Könyv hasznosíthatóságát segíti, hogy minden témához kapcsolódóan megvalósult magyar, illetve kitalált, de a valós tranzakciókhoz nagyon hasonló esettanulmányokat mutat be, ezzel segítve a megértést. A pénzügyi számításokat, illetve a kitalált esettanulmányok pénzügyi modelljeit a Könyvhöz kapcsolódó, a kiadó honlapjáról letölthető, Excel mellékletben is rendelkezésre bocsátják a szerzők, így azok bárki által követhetők, és – igény szerint – módosíthatók.

A majd 600 oldalas Könyv kiválóan használható referenciaként a hazai bankok vállalatfinanszírozási, vagy strukturált finanszírozási területein dolgozó pénzügyi és jogi szakemberek által. Ezen kívül hasznos lehet a hazai vállalatoknál, projektcégeknél dolgozó pénzügyesek számára is, ezen jelenleg még kevéssé ismert finanszírozási technikák megértéséhez. A feldolgozott témák – különösen a kivásárlásfinanszírozási és a mezzanine fejezetek – érdeklődésre tarthatnak számot a Magyarországon aktív magántőke alapok, és kockázati tőke alapok körében is. A vállalati és banki szektor szereplõin túl a Könyv hasznos és rendszerezett ismereteket tartalmaz a piacon aktív független pénzügyi és jogi tanácsadók részére.

Strukturált finanszírozásra sokféle meghatározás létezik. A Könyv a strukturált finanszírozást gyűjtőfogalomként értelmezi, amely magába foglalja a (klasszikus) projektfinanszírozást, a (kereskedelmi) ingatlanfinanszírozást, és a kivásárlásfinanszírozást. A kivásárlásfinanszírozáshoz kapcsolódóan a Könyvben kitérnek a szerzők a mezzanine (alárendelt) finanszírozás sajátosságaira is.

A Strukturált Finanszírozás Magyarországon című kézikönyvet a szerzõk három fő részbe rendezték. Az általános rész a strukturált ügyletek pénzügyi és hazai jogi hátterét ismerteti. Az ügyletek adóhatásainak érintőleges elemzésén túl a szerzők kitérnek a tranzakciókkal kapcsolatos kockázatokra és azok lehetséges kezelésére is (pl. az emberi (szoft) tényezők).

Az egyedi rész a három részterület (klasszikus projektfinanszírozás, kereskedelmi ingatlanfinanszírozás, kivásárlásfinanszírozás, illetve mezzanine) sajátosságaira tér ki. Minden részben bemutatásra kerülnek megvalósult magyarországi esetek, a mezzanine kivételével, ahol egy osztrák ügylet kerül feldolgozásra. Gyakorlati példák szemléltetik igazán, hogy milyen üzleti helyzetekben, és milyen célokra lehet a különböző strukturált finanszírozási termékeket alkalmazni. Az egyedi rész minden fejezetében a konkrét ügyleteken kívül bemutatásra kerül egy kitalált tranzakció. Az adott ügyletekhez rendelt Excel mellékletben szerepel egy-egy interaktív és módosítható pénzügyi modell is. Végezetül a Könyv zárórésze kitér a bajba jutott strukturált ügyletek lehetséges átstrukturálására és az alkalmazandó szabályokra (London Rules, INSOL), illetve a gazdasági válság tükrében előrejelzést próbál adni a strukturált finanszírozás hazai jövőjével kapcsolatosan.

További publikációk

Az alábbiakban az Iroda által relevánsnak ítélt tájékoztató anyagok és szakcikkek korábbi számai vagy összefoglalói érhetőek el. A tájékoztató anyagok tartalmát elsősorban szakmai elemzések képezik. Tekintettel arra, hogy a tájékoztató anyagok folyamatosan frissítésre kerülnek, a korábbi kiadványok egy külön archívumban kerülnek elhelyezésre. Az ügyfélkapu használatára jogosult ügyfeleink és kiemelt felhasználók a tájékoztató anyagok teljes változatához hozzáférhetnek. A tájékoztató anyagok az ASH-Info szolgáltatás része és a regisztrációval kapcsolatos információt aktuális ügyfeleink részére külön e-mailen keresztül nyújtunk.

Kormány, kezesség, garancia

ÁLLAMI HELYTÁLLÁS   •   ÉRVÉNYESSÉGI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI FELTÉTELEK

Az állami fizetési kötelezettségek, így a készfizető kezességvállalás, formái folyamatosan változnak. Az állami helytállás érvényességi és érvényesítési feltételeit az eljáró feleknek mindenkor alaposan meg kell vizsgálni.

PDF letöltése »

Jogászok az ügyletekről

PIACI INNOVÁCIÓK   •   TŐKEPIACI ÜGYLETEK

A változó gazdasági viszonyokra és piaci innovációkra a jogalkotás rendszerint csak utólag képes reagálni. A tőkepiaci ügyletekben aktív ügyvédekkel készített beszélgetés közelebb hozza ezen sajátos termékek piacát.

PDF letöltése »

Értékpapírosítás

REJTELMEK ÉS GYAKORLATOK

Az értékpapirosítás az egyik legösszetettebb pénz és tőkepiaci tranzakció. A cikk célja a legfontosabb jogi kérdések rendszerezett áttekintése a termék lehetséges magyar bevezetése kapcsán.

PDF letöltése »

Jogvélemény

A TRANZAKCIÓS JOGVÉLEMÉNY VALÓDI ÉRTÉKE

A magyar jog alatt készített tranzakciós jogvélemények hazai felépítésében és használatában az eljáró felek évtizedes nemzetközi gyakorlatra támaszkodhatnak. A jogvélemény valódi értékét az adja, ha a gyakorlat által kialakított elvekkel és lehetőségekkel minden fél tisztában van.

PDF letöltése »

KAPCSOLAT

ELÉRHETŐSÉGEINK

1051 Budapest
Arany János utca 7. II/19.
Tel: +36 30 536 7270
Email: office@ash-law.hu
Web: ash-law.hu