Nádasdy Bence – Horváth S. Attila – Koltai József

Strukturált finanszírozás Magyarországon

Strukturált finanszírozás

Az Alinea Kiadó gondozásában megjelent Strukturált Finanszírozás Magyarországon címû szakkönyv a strukturált finanszírozással kapcsolatba kerülõk által gyakorlati kézikönyvként használható. A szerzõk, Nádasdy Bence, Horváth S. Attila, Koltai József, mindegyike a strukturált finanszírozási üzletág hazai megszületése óta az iparág különbözõ részterületein tevékenykedik és a témák kiválasztásában, valamint ismertetésében a banki, tanácsadói és jogi területen szerzett közvetlen tranzakciós tapasztalataikat használták fel.

Így többek között bemutatják a nemzetközi alapelvek magyarázatán túl a hazai és nemzetközi tranzakciós gyakorlat számos releváns részletét és tanulságait. Ez az elméletet és a gyakorlatot ötvöző sajátos megközelítés nyilvánul meg a strukturált finanszírozási ügyletek üzleti sajátosságai, valamint a strukturált finanszírozás magyar, illetve nemzetközi jogi hátterének egymáshoz kapcsolódó tárgyalásában is. A Könyv hasznosíthatóságát segíti, hogy minden témához kapcsolódóan megvalósult magyar, illetve kitalált, de a valós tranzakciókhoz nagyon hasonló esettanulmányokat mutat be, ezzel segítve a megértést. A pénzügyi számításokat, illetve a kitalált esettanulmányok pénzügyi modelljeit a Könyvhöz kapcsolódó, a kiadó honlapjáról letölthető, Excel mellékletben is rendelkezésre bocsátják a szerzők, így azok bárki által követhetők, és – igény szerint – módosíthatók.

A majd 600 oldalas Könyv kiválóan használható referenciaként a hazai bankok vállalatfinanszírozási, vagy strukturált finanszírozási területein dolgozó pénzügyi és jogi szakemberek által. Ezen kívül hasznos lehet a hazai vállalatoknál, projektcégeknél dolgozó pénzügyesek számára is, ezen jelenleg még kevéssé ismert finanszírozási technikák megértéséhez. A feldolgozott témák – különösen a kivásárlásfinanszírozási és a mezzanine fejezetek – érdeklődésre tarthatnak számot a Magyarországon aktív magántőke alapok, és kockázati tőke alapok körében is. A vállalati és banki szektor szereplõin túl a Könyv hasznos és rendszerezett ismereteket tartalmaz a piacon aktív független pénzügyi és jogi tanácsadók részére.

Strukturált finanszírozásra sokféle meghatározás létezik. A Könyv a strukturált finanszírozást gyűjtőfogalomként értelmezi, amely magába foglalja a (klasszikus) projektfinanszírozást, a (kereskedelmi) ingatlanfinanszírozást, és a kivásárlásfinanszírozást. A kivásárlásfinanszírozáshoz kapcsolódóan a Könyvben kitérnek a szerzők a mezzanine (alárendelt) finanszírozás sajátosságaira is.

A Strukturált Finanszírozás Magyarországon című kézikönyvet a szerzõk három fő részbe rendezték. Az általános rész a strukturált ügyletek pénzügyi és hazai jogi hátterét ismerteti. Az ügyletek adóhatásainak érintőleges elemzésén túl a szerzők kitérnek a tranzakciókkal kapcsolatos kockázatokra és azok lehetséges kezelésére is (pl. az emberi (szoft) tényezők).

Az egyedi rész a három részterület (klasszikus projektfinanszírozás, kereskedelmi ingatlanfinanszírozás, kivásárlásfinanszírozás, illetve mezzanine) sajátosságaira tér ki. Minden részben bemutatásra kerülnek megvalósult magyarországi esetek, a mezzanine kivételével, ahol egy osztrák ügylet kerül feldolgozásra. Gyakorlati példák szemléltetik igazán, hogy milyen üzleti helyzetekben, és milyen célokra lehet a különböző strukturált finanszírozási termékeket alkalmazni. Az egyedi rész minden fejezetében a konkrét ügyleteken kívül bemutatásra kerül egy kitalált tranzakció. Az adott ügyletekhez rendelt Excel mellékletben szerepel egy-egy interaktív és módosítható pénzügyi modell is. Végezetül a Könyv zárórésze kitér a bajba jutott strukturált ügyletek lehetséges átstrukturálására és az alkalmazandó szabályokra (London Rules, INSOL), illetve a gazdasági válság tükrében előrejelzést próbál adni a strukturált finanszírozás hazai jövőjével kapcsolatosan.

További publikációk

Az alábbiakban az Iroda által relevánsnak ítélt tájékoztató anyagok és szakcikkek korábbi számai vagy összefoglalói érhetőek el. A tájékoztató anyagok tartalmát elsősorban szakmai elemzések képezik. Tekintettel arra, hogy a tájékoztató anyagok folyamatosan frissítésre kerülnek, a korábbi kiadványok egy külön archívumban kerülnek elhelyezésre. Az ügyfélkapu használatára jogosult ügyfeleink és kiemelt felhasználók a tájékoztató anyagok teljes változatához hozzáférhetnek. A tájékoztató anyagok az ASH-Info szolgáltatás része és a regisztrációval kapcsolatos információt aktuális ügyfeleink részére külön e-mailen keresztül nyújtunk.

Kormány, kezesség, garancia

ÁLLAMI HELYTÁLLÁS   •   ÉRVÉNYESSÉGI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI FELTÉTELEK

Az állami fizetési kötelezettségek, így a készfizető kezességvállalás, formái folyamatosan változnak. Az állami helytállás érvényességi és érvényesítési feltételeit az eljáró feleknek mindenkor alaposan meg kell vizsgálni.

PDF letöltése »

Jogászok az ügyletekről

PIACI INNOVÁCIÓK   •   TŐKEPIACI ÜGYLETEK

A változó gazdasági viszonyokra és piaci innovációkra a jogalkotás rendszerint csak utólag képes reagálni. A tőkepiaci ügyletekben aktív ügyvédekkel készített beszélgetés közelebb hozza ezen sajátos termékek piacát.

PDF letöltése »

Értékpapírosítás

REJTELMEK ÉS GYAKORLATOK

Az értékpapirosítás az egyik legösszetettebb pénz és tőkepiaci tranzakció. A cikk célja a legfontosabb jogi kérdések rendszerezett áttekintése a termék lehetséges magyar bevezetése kapcsán.

PDF letöltése »

Jogvélemény

A TRANZAKCIÓS JOGVÉLEMÉNY VALÓDI ÉRTÉKE

A magyar jog alatt készített tranzakciós jogvélemények hazai felépítésében és használatában az eljáró felek évtizedes nemzetközi gyakorlatra támaszkodhatnak. A jogvélemény valódi értékét az adja, ha a gyakorlat által kialakított elvekkel és lehetőségekkel minden fél tisztában van.

PDF letöltése »

KAPCSOLAT

ELÉRHETŐSÉGEINK

1051 Budapest
Arany János utca 7. II/19.
Tel: +36 30 536 7270
Email: office@ash-law.hu
Web: ash-law.hu