Társulási és együttműködési megállapodásaink lehetővé teszik igény szerint olyan nagy létszámú jogász csapat felállítását, amelyben a résztvevők képességei és tudása kiegészíti egymást, beleértve az optimális csapatmunkát és munkaszervezést, a nyilvánosság, a média kezelését, a bírósággal, az ellenérdekű féllel és az ügyféllel való kommunikációt. Az Iroda által ellátott peres képviseletek jellemzően kiterjednek stratégiai jellegű döntések meghozatalára mind a bíróságon kívüli, mind a bírósági illetve a jogorvoslati valamint adott esetben az egyezségkötési szakaszban. A fentieken túl az Iroda képviseletet vállal több mint egy állam jogát érintő ügyekben is, beleértve a felek által kikötött joghatóság, a személyes jog és külföldi határozatok elismerésének és végrehajtásának kérdését is.

Az Iroda pro bono és alkotmányjogi tevékenységének részeként a munkatársaink kiemelt területként kezelik a szabad véleménynyilvánítás jogát. Megbízásaink ezen a területen felölelnek becsületsértési és rágalmazási ügyeket, magántitok megsértésével, tiltott pornográf felvétellel való visszaéléssel kapcsolatos ügyeket, közhatalmat gyakorló személyek illetve közszereplők véleménynyilvánítását illetve a velük kapcsolatos véleménynyilvánítást, véleménynyilvánítás korlátozását oktatási intézményekben, a szabad véleménynyilvánítás kérdését múzeumok és könyvtárak tekintetében, gyülekezési jogi ügyeket, választási kampány költségekkel és választási kommunikációval kapcsolatos ügyeket, a sajtószabadság és az elektronikus médiák területét.

Stratégiai perek