Befektetés és cégalapítás

Jogi munkánk egyik kulcsterülete a külföldről érkező közvetlen befektetések strukturálása és a hazai vállalatalapítások és – átszervezések jogi koordinációja. Az elmúlt időszakban több, az ingatlan szektorban jelenlévő külföldi befektető megbízásából is eljártunk a működésükhöz szükséges optimális adó- és szabályozási struktúrák kialakításában. Vállalati tanácsadói munkánk általában szorosan összekapcsolódik az általános polgári jogi tanácsadással, valamint a releváns munkaügyi, biztosítási és környezetvédelmi jogi feladatok megoldásával.

Átalakulás és átszervezés

Az Iroda kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik hazai és nemzetközi egyesülési, átalakulási és akvizíciós tranzakciók lebonyolításában, és széleskörű ismereteink vannak az ingatlan- és pénzügyi szektorban végbemenő cégfelvásárlások, összeolvadások és átszervezések terén is. Szolgáltatásaink kiterjednek a vállalat-alapítás és átszervezés folyamatának egyes lépéseihez kapcsolódó társasági jogi és biztosítékokhoz kapcsolódó problémák megoldására is. A felmerülő problémák közé tartozik: zártkörűen működő részvénytársaságok alapítása; dolgozói és vezetői részesedésszerzések és kompenzációs csomagok kidolgozása; vállalat vagy társasági részesedés átruházása; vállalati összeolvadások és más átalakulások; pályázatok és más kombinált tranzakciók. Az Iroda ügyvédjeit gyakran bevonják nyilvánosan működő társaságoknak a menedzsment vagy többségi tulajdonosok részvételével történő felvásárlásába, illetve magántőke bevonásával történő stratégiai részesedés-szerzés private equity lebonyolításába, ideértve a kapcsolódó érdek-összeütközési szituációk kezelését is.

Kockázati tőke, magán tőke és private equity

Jogászaink tisztában vannak egy sor érdekes és összetett üzleti tranzakció jogi elveivel és működési mechanizmusával, példaként említve a kockázati tőke illetve magántőke bevonását, de ideértve

  • új vállalkozások beindítását;
  • tőkebevonást működő vállalkozásokba;
  • nyilvánosan vagy zártkörűen működő társaságok hitelből történő felvásárlását (ideértve zártkörű társasággá átalakítást is);
  • különböző kockázati tőke és magántőke tranzakciók során adózási szempontból optimális nyereségkivételt lehetővé tévő társasági formák kialakítását;
  • működő vállalkozások átalakítását a menedzsment kulcstagjai részére előnyösebb ösztönző programok kialakítása érdekében;
  • saját-tőkén alapuló menedzsment részvételi program kialakítását;
  • túladósodott társaság átstrukturálását (csődeljárásban, vagy azon kívül);
  • kockázati- vagy magántőke finanszírozású társaságok esetében sikeres tőkekivonás megszervezését (mint tőzsdei bevezetéssel egybekötött részvénykibocsátás – IPO-, vagy a vállalat eladása);
  • negatív elszámolandó adó – NOL – érvényesítését egy kockázati tőke ügylet vagy tőzsdei bevezetéssel egybekötött részvény-kibocsátási ügylet után; és
  • új kockázati vagy magántőke bevonás, illetve tőzsdei bevezetéssel egybekötött részvénykibocsátás szervezése. Irodánk tanácsadói tevékenysége kiterjed vállalkozások részvételével zajló tranzakciók gyakorlati jellegű strukturálási kérdéseire (mint például törzs- vagy elsőbbségi részvények, átváltható kötvények, átváltható illetve elsőbbségi warrantok és opciók használata).

Végül az Iroda jogászai képesek olyan üzleti tranzakciók keretében is tanácsot nyújtani ügyfeleink igényeinek megfelelően, amelyek strukturálási, tárgyalási és üzletkötési kérdésekkel párosulnak, figyelembe véve egyúttal az eltérő tárgyalási stratégiák és taktikák jelentette kihívásokat.

Vállalatalapítás, cégfelvásárlás, egyesülés