Fizetésképtelenség, csődvédelem és felszámolás

Az Iroda munkatársai rendszeresen eljárnak ügyfeleink megbízásából mind nemzetközi, mind több jogrendszert érintő tranzakciók keretében fizetésképtelenségi eljárások tervezése, megindítása és lebonyolítása, eszköz- és hitel mentési akciók és kapcsolódó vizsgálatok során.

Határon átnyúló ügyletek

Tekintettel arra, hogy folyamatosan nő a kereslet a működőképesnek bizonyuló gyakorlati átstrukturálási megoldások és hatékony kilépési stratégiák iránt, az Irodát gyakran megbízzák olyan ügyletek lebonyolításával, amelyek mind a helyi kulturális közeg alapos ismeretét, mind a helyi jogi környezetben és a nemzetközi jogi fejleményekben való jártasságot megkövetelik.

Hitelezővédelem és konszolidáció

Az Iroda működésének speciális területei felölelik a hitelezők jogainak képviseletét a fizetésképtelenségi eljárásban, az EU/UNCITRAL fizetésképtelenségi jog és a csődeljárás közti kapcsolatot, a felek által nem teljesített szerződések kezelését, csődeljárás tervezését, vállalatok átstrukturálását, és újjászervezési tervek kidolgozását. Az Iroda további erőssége a modern újjászervezési gyakorlat legújabb fejleményeinek nyomon követése és alkalmazása, ideértve a fizetésképtelenségi eljárás során vállalatok konszolidációját, az adós vállalat túlélése érdekében kiemelt hitelezők követeléseinek kielégítését, egyes új hitelezői és eszköz kategóriák kialakítását és speciális céltársaságok alapítását.

Fizetésképtelenség