Dr Horváth S. AttilaDr. Horváth S. Attila 1968. május 8-án született Kalocsán. 1992-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd később MA végzettséget szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen európai tanulmányokból és LL.M. fokozatot a London School of Economics and Political Science nappali tagozatán. Több mint húszéves gyakorlattal rendelkezik a bank- és pénzügyek, projektfinanszírozás, vállalatfinanszírozás, cégfelvásárlás és – egyesülés, valamint a nemzetközi jog és befektetési ügyletek terén.

Dr. Horváth S. Attila jelentős tapasztalatot szerzett európai és nemzetközi jogi, befektetési, kereskedelmi jogi és közvetlen külföldi befektetési ügyletekben végzett tanácsadásban. Ezt követően 1998-ban egy nemzetközi ügyvédi irodához csatlakozott, önállóságát megőrizve társult ügyvédként, ahol hat éven keresztül tevékenyen részt vett az iroda bank- és pénzügyi gyakorlatának kialakításában és fejlesztésében.

Dr. Horváth S. Attila számos évet dolgozott Londonban alkalmazott jogászként és munkanyelv szinten használja az angol nyelvet képviselet ellátása kapcsán mind az okiratszerkesztés mind az ügyfél tárgyalások vezetése terén.

Dr. Horváth S. Attila szakmai publikációi mellett számos egyetemi (ELTE JTKI, Corvinus Egyetem) és szakmai programban vett részt meghívott előadóként magyar és angol nyelven.

Közvetlen kapcsolat: +36 (30) 536- 7270.

1051 Budapest, Arany János utca 7 2/19.

Dr Horváth S. Attila

DR HORVÁTH S. ATTILA

Több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a bank- és pénzügyek, projektfinanszírozás, vállalatfinanszírozás, cégfelvásárlás és – egyesülés, valamint a nemzetközi jog és befektetési ügyletek terén.

Dr Subasicz Éva

DR SUBASICZ ÉVA

Dr. Subasicz Éva ismert köz- és magánjogi peres jogász, aki gyakran kap megbízást a közszféra szereplőitől, és számos esetben nyújtott hatékony tanácsot társasági és polgári jogi ügyekben. Folyékonyan beszél németül és angolul.

Dr Horváth István

DR HORVÁTH ISTVÁN

A fő működési területei a peres eljárások, büntetőjog, kártérítési jog, biztosítási jog és egyéb polgári jogi területek. Jelentős tapasztalattal rendelkezik határon átnyúló jogi ügyletek lebonyolításában és folyékonyan beszél angolul.