Kúria BH 2018.9.256 I.  döntése szerint tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely kizárólagosan az adóssal szerződő felet jogosítja fel az értékbecslő kiválasztására, a vele szerződéses kapcsolatban álló értékbecslők közül oly módon, hogy az értékbecsléssel szemben hatékony jogorvoslatot sem jogszabály, sem a szerződéses rendelkezés nem biztosít.

A banki gyakorlatban, gyakran üzletszabályzat szintjén is rögzítésre kerülnek olyan feltételek, melyek egyedileg meg nem tárgyalt perbeli szerződéses rendelkezéseket tartalmaznak. Ezeknek a tisztességességét a Kúria időről időre vizsgálhatja a felek kérésére.