A Kúria döntött a zálogtárgy megvásárlási feltételeiről BH 2018.7.202/ projekfinanszírozás igényérvényesítés

A Kúria álláspontja szerint a kétszeri sikertelen értékesítési kísérletet követően a felszámolónak az alábbiak szerint kell eljárnia:

– Fel kell hívnia a zálogjogosultat nyilatkozattételre, kívánja-e ilyen módon megvásárolni a zálogtárgyat. A felszámoló általi felhívásnak tartalmaznia kell

– a becsértéket, mert a Kúria Gfv.VII.30.280/2013/4. számú végzésében kifejtettek szerint a zálogjogosult a becsértéken vásárolhatja meg a zálogtárgyat beszámítással;

– a hitelező által fizetendő összegeket (felszámoló költségei és díja, továbbá a vételár és a követelése közötti különbözetet, az őt megelőző zálogjogosult hitelezők követelésének kielégítésére elegendő összeget), a fizetés határidejét;

– azt a határidőt, amely alatt a zálogjogosult nyilatkozatot tehet, amelynek leteltéig a felszámoló nem tesz újabb lépéseket az értékesítés folytatására.

– Ha a zálogjogosult úgy nyilatkozik, hogy élni kíván a jogával, abban az esetben a felszámolónak tájékoztatnia kell erről a hitelezői választmányt, illetve ennek hiányában az annak létrehozására jogosult hitelezőket az egyetértés megszerzése érdekében. A Kúria hivatkozott végzésében kifejtettek szerint, ha a felszámoló az egyetértés megszerzéséhez a hitelezőkkel ismertette mindazokat a feltételeket, amelyek a hitelezők kielégítését érinthetik (elsősorban a becsértéket, a vevő által kifizetendő összegeket, a fizetési határidőket), amennyiben a Cstv. 5/A. § (4) bekezdése szerinti arányban a hitelezők nem tiltakoznak az értékesítés tartalma és formája ellen, megállapítható, hogy a hitelezők egyetértettek a felszámoló intézkedésével. Ezen egyetértés birtokában kötheti meg a felszámoló a zálogjogosulttal a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében foglalt szabályok szerint az adásvételi szerződést.